Algemene voorwaarden
23 sep 2016

 Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene huurvoorwaarden van de leden van de afdeling autoverhuur ledenassociatie van BOVAG van toepassing (klik hier voor de Bovag voorwaarden)Klik hier voor de uitleg van de Bovag verhuur voorwaarden.
Algemeen

Reserveren en/of annuleren is gratis (m.u.v. lange termijn huren) en kan via e-mail of telefonisch.

Een huurdag is een kalenderdag welke begint om 8.00 uur tot 23.00 uur middernacht.(afhankelijk van de openingstijden van het betreffende filiaal)

De borgsom kan uitsluitend betaald worden d.m.v. een ideal betaling of met de pinpas aan de balie. (contant geld wordt niet geaccepteerd)

Alleen op verzoek wordt er een origineel kentekenbewijs, groene kaart en/of eurovignet bij het voertuig meegegeven.

Bij een leeftijd tot 21 jaar geldt een toeslag van € 5,-

Waarom dubbele legitimatie en een borgsom? Klik hier.

Borgsom per dag

t/m 18 m³                € 250,-

t/m 20 m3                € 350,-

 

Afhalen c.q. retourneren van de huurauto

De huurder/bestuurder dient een geldig Nederlands rijbewijs én paspoort te overleggen en tevens aan de voorwaarden van de verhuurder te voldoen;

Bij het afhalen van het voertuig dient de huurder naast de dubbele legitimatie een borgsom vooruit te voldoen(mits deze niet reeds voldaan is), welke aan het eind van de huurperiode wordt verrekend;

Bij terugbrengen van het voertuig dient u zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Als ons kantoor gesloten is dient u de sleutels en de evt. aanwezige originele autopapieren in de daarvoor bestemde sleutelkluis te deponeren;

Wanneer u op onze officiële sleutelkluis briefjes aantreft met evt. verwijzingen, vragen wij u deze te allen tijde te negeren en onze medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. Er kan in dit geval opzet in het spel zijn!

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder / bestuurder

Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot het tijdstip van inname en het opmaken van het uit -/ incheckformulier;

Huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. ondeskundig gebruik!;

Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een lekke band;

Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig!

Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder;

Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken huurperiode bij het verhuurbedrijf ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.

Uitleg wat uw verantwoordelijkheden zijn, klik hier.

 

Verzekering & Eigen Risico huurder / bestuurder

Alle voertuigen van “verhuisbushuren”  zijn inclusief WA-verzekering. Een groene kaart en een kopie van de autopapieren liggen in de auto. Uw Eigen Risico bedraagt per schadegebeurtenis €  1.000,-. Dit geldt voor zowel WA- als cascoschadegevallen, hieronder vallen ook banden en ruitschades, deze zijn afzonderlijk extra te verzekeren.

 

Uitgesloten van verzekering en voor volledige Eigen Risico van de huurder

Schade t.g.v. verduistering;

Schade t.g.v. alcoholgebruik;

Schade t.g.v. vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”;

Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen;

Schade t.g.v. overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep;

Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;

Schade ontstaan in een niet op de “groene kaart” vermeld land;

Schade ontstaan aan de lading door uitval van laadklep, koel- en vriesinstallatie is geheel voor rekening van de huurder;

Schade als gevolg van verkeerde routebeschrijving  door navigatieapparatuur!

Verzekering van een eventueel getrokken voertuig is ten alle tijden voor rekening van de huurder.

Bij schade dient de huurder dit te allen tijde te melden binnen 24 uur d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier bij het betreffende filiaal.

Vernielingen en extreme vervuillingen worden direct door belast aan de huurder met een minimum van € 25,-.
Verlaging van het Eigen Risico

Verlaging van het Eigen Risico is alleen mogelijk voor bestuurders  welke minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Het verlagen van het Eigen Risico is mogelijk tot een bedrag van € 250,- voor bestuurders welke ouder zijn dan 23 jaar;

Het verlagen van het Eigen Risico is mogelijk tot een bedrag van € 500,- voor bestuurders welke jonger zijn dan 23 jaar;

Kosten van het verlagen van het Eigen Risico bedragen € 3,99 per verzekering per dag.

 

In afwijking van het Eigen Risico, geldt een ”verhoogd Eigen Risico” van:

* € 1.500,- voor huurder die consument is;

* € 5.000,- voor huurder die niet consument is.

Het verhoogde Eigen Risico is van toepassing voor schade die is ontstaan door enig gedeelte van het voertuig, of ten gevolge van beschadigingen van het voertuig, dat zich op een afstand van meer dan 1,90 meter boven de grond bevind, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt bovengenoemd “verhoogd Eigen Risico” ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van of toegebracht met enig deel van het voertuig dan wel toegebracht dan wel met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Het “verhoogde Eigen Risico” is niet te verlagen ook al is het Eigen Risico verlaagt;

Wij vragen de huurder te allen tijde voorafgaande de huurperiode of de schade aan het gehuurde object overeenkomt met de aantekeningen op uw huurovereenkomst  c.q. schadeformulier.

Wat is bovenhoofdse schade? Klik hier.

 

Autodocumenten

Originele autodocumenten en autosleutels mogen niet achtergelaten worden in de huurauto tijdens de huur of na de huurperiode.

 

Buitenland

Indien uw reisbestemming het buitenland is, dient u dit te melden en wordt u geacht in het bezit te zijn van een reisverzekering. De meldingsplicht is van belang  in geval van winterse omstandigheden, zodat de verhuurder de auto kan voorbereiden met winterbanden. Wordt dit niet gemeld, kan de huurder bij schade medeaansprakelijk gesteld worden, ook al heeft deze de schade niet veroorzaakt!

Is uw reisbestemming Oost-Europa dan wordt u de auto niet verhuurd. Bij het niet melden van uw reisdoel, blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle schades of diefstal en kosten welke ontstaan zijn tijdens de huurperiode.

Maut: Tollheffing voor de duitse snelwegen dienen door de huurder zelf geregeld te worden. Dit geldt alleen voor voertuigen boven de 7,5 ton bruto.

 

TIP! Tollheffingen kunnen bij de grensposten afgerekend worden of via www.toll-collect.de. Let op de Euronorm van de auto. De juiste Euronorm staat vermeld op het Eurovignet.

WIJ DOEN ONS UITERSTE BEST OM EEN AUTO VAN UW KEUZE IN TE ZETTEN, MAAR BEHOUDEN HET RECHT OM EEN GELIJKWAARDIGE AUTO BESCHIKBAAR TE STELLEN.

 

Privacy beleid:

Verhuisbushuren.nl, hecht er veel waarde aan om uw privacy te waarborgen.

Daarom vinden wij het belangrijk ervoor te zorgen dat de communicatie over de gegevens voor u eenvoudig en betrouwbaar blijft en ook tot uw beschikking staat.

Voor welke doeleinden gebruikt  “verhuisbushuren”  uw gegevens:

 

Persoonsgegevens en Vervoersgegevens.

Uw persoons gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het huur proces. Wij zullen u daarom ook niet vermoeien met nieuwsbrieven en zullen wij uw gegevens nooit verstekken aan een derde partijen t.b.v. bijvoorbeeld acquisitie.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs gegevens en paspoort of id. gegevens voor de afgenomen diensten en factuurgegevens

Afbeeldingen van Rijbewijs en paspoort of ID worden veilig opgeslagen met een gemerkt waardoor nadruk of ondeugdelijk gebruik onmogelijk word gemaakt.

Uw Sofinummer wordt niet opgeslagen en zal niet herkenbaar in beeld komen.

Uw persoonsgegevens worden niet vrijgegeven aan wie dan ook uitsluitend en alleen op verzoek van  de officier van Justitie in geval van een wetsovertreding.

Uw vervoersgegevens zoals de huur dag, de huurtijd, de gereden kilometers en de autogegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het huur proces en de daar uitvloeiende verantwoordelijkheden zoals parkeer, – of snelheidsovertredingen.

Uw vervoersgegevens worden voor de wettelijke vastgestelde termijn opgeslagen.

Uw persoonsgegevens worden drie jaar na de laatste verhuur beweging digitaal verwijderd uit ons verhuur systeem.

Zijn er toch nog onduidelijkheden en wilt u graag een medewerker spreken, neem dan gerust contact op met ons hoofdkantoor